Loading...
Home2023-03-08T15:57:11+01:00

Portaal zet een stap verder dan alleen bouwen van woningen

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven.

Nieuw

Buur­ten bou­wen: bij­dra­gen aan goed samen­le­ven in het Arn­hem­se Presikhaaf

Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven, dat is onze mis­sie. Woning­bouw is dus altijd meer dan alleen bou­wen om te wonen: het gaat voor­al ook over goed samen­le­ven. Daar­om werkt Por­taal in wij­ken samen met buurt­be­wo­ners en maat­schap­pe­lij­ke part­ners hard aan het ver­be­te­ren van de leef­om­ge­ving, om zo de onder­lin­ge saam­ho­rig­heid en het pret­tig samen­le­ven te ver­ster­ken. Zo ook in de Arn­hem­se wijk Presikhaaf. 

Nieuws­brief edi­tie 07

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over Gemengd Wonen en onze con­fe­ren­tie. Met deze nieuws­brief nemen wij u mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Ruil­huis­je brengt bewo­ners dich­ter bij elkaar

San­dra Hon­coop is een graag gezie­ne bewo­ner in de Leid­se Slaagh­wijk. Ze wordt ook wel de ‘spil van de flat’ genoemd, omdat ze alles en ieder­een kent. Niet zo gek dus dat juist zij met een mooi bewo­ners­ini­ti­a­tief kwam in de voor­tuin van haar woning: het ‘ruil­huis­je’.

NDW21: een nieu­we flexi­be­le, groe­ne wijk

In Nij­me­gen ver­reist een nieu­we wijk van 500 flexi­be­le wonin­gen. Uit­kij­kend op een braak­lig­gend stuk grond, met wat kan­to­ren erom heen, kun je je niet voor­stel­len dat hier na de zomer de eer­ste wonin­gen staan. En dat dit vol­gend voor­jaar een leven­di­ge buurt is. Toch gaat het snel. We namen een kijk­je op de bouwplaats.

Heel De Scheg Bakt

In Vleu­ten staat appar­te­men­ten­com­plex De Scheg waar voor­na­me­lijk seni­o­ren wonen. De actie­ve woon­ver­e­ni­ging van De Scheg orga­ni­seer­de ‘Heel De Scheg Bakt’, een leu­ke hap­pe­ning met een ech­te winnaar.

Samen ver­groe­nen in de wijk

Een Buurt­ka­mer is een gedeel­de plek van bewo­ners en pro­fes­si­o­nals van ver­schil­len­de (wel­zijns-) orga­ni­sa­ties. Het vormt een knoop­punt in de buurt, in de direc­te leef­om­ge­ving van de bewo­ners. Een laag­drem­pe­li­ge plek waar­bij Por­taal, de gemeen­te en ande­re par­tij­en zicht­baar en mak­ke­lijk bena­der­baar zijn. Bewo­ners kun­nen de plek gebrui­ken om samen te komen en wel­zijns­par­tij­en en soci­a­le ini­ti­a­tie­ven hou­den hier hun spreek­uren en activiteiten.

#Ikdraagbij

Aan leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten
Ga naar de bovenkant