Loading...
Bewo­ners2021-05-14T13:55:38+02:00

Iedereen draagt bij

Bewoners zijn de belangrijkste doelgroep van woningcorporaties. Al sinds het ontstaan van woningcorporaties werken we voor hen en met hen samen. Voor veel bewoners zijn we hun huisbaas. We innen de huur, voeren een reparatie uit en zorgen dat de woningen en complexen in goede staat blijven.

De laatste jaren gaan we steeds meer met onze bewoners in gesprek. Zij weten immers wat er speelt in de wijk; zij weten wat er nodig is en wat goed is voor de wijk. Ze leveren ook zelf een belangrijke bijdrage aan goed samenleven. Daar zijn prachtige voorbeelden van. Voorbeelden die maar blijven komen. Het pas bij het tijdsbeeld dat mensen zich steeds meer inzetten voor anderen. Daar worden anderen beter van, maar ook zijzelf. Het draagt bij aan goed samenleven.

Zo zien wij het voor ons: relatie bewoner - Portaal

Dit is onze droom: Bewoners aan zet
In 2028 zijn bewoners veel meer aan zet in hun eigen huis en buurt dan ze nu zijn. Ze doen meer zelf in hun huis of complex, ze doen meer zelf voor hun buurt en ze doen meer samen, met elkaar, met Portaal maar ook met anderen. De leefbaarheid in de buurten is verbeterd, bewoners begrijpen elkaar beter, houden rekening met elkaar en voelen zich prettiger in hun buurt.
Portaal is daarbij zichtbaar, dichtbij en persoonlijk. We staan naast de bewoner, we helpen en we ondersteunen.
Maar we zijn ook professioneel: als de bewoners niet handelen als er een probleem is, dan handelen wij Portaal indien nodig. We zijn partner maar ook ogen en oren in de wijk. We laten niet los, maar zetten ons in voor een optimale sociale infrastructuur in de wijk. We signaleren en kaarten zaken aan bij andere relevante organisaties die voor de wijk werken. Denk aan de gemeente of een zorginstelling.
De rol is afgebakend: we gaan over woonzaken en we gaan over leefbaarheid. We zijn geen zorgverlener en als we zorgvragen signaleren geven we die door aan onze partners in de wijken.

Ruil­huis­je brengt bewo­ners dich­ter bij elkaar

San­dra Hon­coop is een graag gezie­ne bewo­ner in de Leid­se Slaagh­wijk. Ze wordt ook wel de ‘spil van de flat’ genoemd, omdat ze alles en ieder­een kent. Niet zo gek dus dat juist zij met een mooi bewo­ners­ini­ti­a­tief kwam in de voor­tuin van haar woning: het ‘ruil­huis­je’.

Por­taal draagt bij-week van start

Maan­dag 22 mei tot en met zon­dag 28 mei vindt de Por­taal draagt bij-week plaats. Als Por­taal wil­len wij bij­dra­gen aan wij­ken en buur­ten waar men­sen zich thuis voe­len en naar elkaar omkij­ken. Een manier om het niet alleen bij mooie woor­den te laten en er con­creet invul­ling aan te geven, is de Por­taal Draagt bij-week.

Gemengd wonen in Mean­der­park in Nieuwegein

In het nieu­we Aedes Maga­zi­ne staat een arti­kel over Mean­der­park in Nieu­we­gein. Dit pro­ject is een geslaag­de vorm van onze mis­sie ‘Bij­dra­gen aan goed Samen­le­ven’. In dit arti­kel ver­tel­len Erik Patist en Gui­do van Ingen de suc­ces­sen en uit­da­gin­gen van gemengd wonen in Mean­der­park. En laten ze zien hoe we hier invul­ling geven aan onze missie.

Ga naar de bovenkant