Loading...
Bewo­ners2021-05-14T13:55:38+02:00

Iedereen draagt bij

Bewoners zijn de belangrijkste doelgroep van woningcorporaties. Al sinds het ontstaan van woningcorporaties werken we voor hen en met hen samen. Voor veel bewoners zijn we hun huisbaas. We innen de huur, voeren een reparatie uit en zorgen dat de woningen en complexen in goede staat blijven.

De laatste jaren gaan we steeds meer met onze bewoners in gesprek. Zij weten immers wat er speelt in de wijk; zij weten wat er nodig is en wat goed is voor de wijk. Ze leveren ook zelf een belangrijke bijdrage aan goed samenleven. Daar zijn prachtige voorbeelden van. Voorbeelden die maar blijven komen. Het pas bij het tijdsbeeld dat mensen zich steeds meer inzetten voor anderen. Daar worden anderen beter van, maar ook zijzelf. Het draagt bij aan goed samenleven.

Zo zien wij het voor ons: relatie bewoner - Portaal

Dit is onze droom: Bewoners aan zet
In 2028 zijn bewoners veel meer aan zet in hun eigen huis en buurt dan ze nu zijn. Ze doen meer zelf in hun huis of complex, ze doen meer zelf voor hun buurt en ze doen meer samen, met elkaar, met Portaal maar ook met anderen. De leefbaarheid in de buurten is verbeterd, bewoners begrijpen elkaar beter, houden rekening met elkaar en voelen zich prettiger in hun buurt.
Portaal is daarbij zichtbaar, dichtbij en persoonlijk. We staan naast de bewoner, we helpen en we ondersteunen.
Maar we zijn ook professioneel: als de bewoners niet handelen als er een probleem is, dan handelen wij Portaal indien nodig. We zijn partner maar ook ogen en oren in de wijk. We laten niet los, maar zetten ons in voor een optimale sociale infrastructuur in de wijk. We signaleren en kaarten zaken aan bij andere relevante organisaties die voor de wijk werken. Denk aan de gemeente of een zorginstelling.
De rol is afgebakend: we gaan over woonzaken en we gaan over leefbaarheid. We zijn geen zorgverlener en als we zorgvragen signaleren geven we die door aan onze partners in de wijken.

Por­taal draagt bij-week: klus­sen in de wijk

Tij­dens de ‘Por­taal draagt bij’-week (van 1 t/m 4 novem­ber ’21) komen collega’s, die nor­maal gespro­ken op kan­toor wer­ken, ach­ter hun bureau van­daan om samen met hun collega’s in de wijk de han­den uit de mou­wen te steken.

Buurt­am­bas­sa­deur Elly is goud waard

Som­mi­ge men­sen zet­ten zich jaren­lang belan­ge­loos in voor ande­ren. Gou­den, onmis­ba­re men­sen. Elly van Wes­ter­laak is een van hen. Een ech­te buurt­am­bas­sa­deur voor de wijk Kruis­kamp in Amers­foort en in het bij­zon­der voor haar eigen buurtje De Linie.

Bewo­ners Dia­mant­laan en Robijn­straat blij met lift

De bewo­ners van de flat aan de Dia­mant­laan en Robijn­straat in Lei­den kun­nen nu ook de lift pak­ken in plaats van de trap. Dit woon­ge­bouw in de Hoge Mors heeft er op eigen ini­ti­a­tief van de bewo­ners­com­mis­sie een mooie lift bij gekre­gen. En daar wordt nu gre­tig gebruik van gemaakt!

Ga naar de bovenkant