Loading...
Duur­zaam­heid2021-05-16T16:06:36+02:00

Er ligt een stevige opdracht

In 2050 moeten onze woningen CO2-neutraal zijn. Dit is een technische, een financiële, een sociale en een maatschappelijke opgave. Voor Portaal staat het belang van bewoners hierbij voorop.

De juiste maatregelen, op het juiste moment
We verduurzamen ons vastgoed met een tijdshorizon van 2050. Wat we nieuw bouwen, voldoet direct aan alle eisen. Het verduurzamen van bestaande woningen is de grootste opgave. Met optimale isolatie en goede ventilatie zetten we in op comfortabele en gezonde woningen. Dit is een belangrijke stap in CO2 reductie die altijd zinvol is en direct voordeel oplevert voor onze bewoners. De volgende stap is het aanpassen van de installaties om de woning CO2-neutraal te maken. Dit hangt af van de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen in de gemeente, technische ontwikkelingen, onze vastgoedplanning en financiële middelen.

Wel duurzaam, niet duurder
Duurzaam betekent niet dat onze bewoners straks duurder uit zijn. De woonlasten, bestaande uit de huur en energiekosten, bedragen na de verduurzaming van de woning niet meer dan nu.

Jouw huis, jouw keuze
Bewoners krijgen bij Portaal meer keuzevrijheid om mee te denken en mee te bepalen hoe hun huis wordt verduurzaamd. We ontwikkelen voorkeurspakketten voor de verschillende woningtypen, met waar mogelijk keuzeopties voor bewoners. De Jouw Thuis aanpak is hier een voorbeeld van.

Samen slimmer
We kijken breder naar kansen om de duurzaamheid van ons vastgoed te verbeteren. Door slimme ontwerpkeuzes aan het begin van een project kunnen we samen met onze ketenpartners veel bereiken op het gebied van klimaatadaptatie en circulair materiaalgebruik.

Samen duurzamer
Portaal gelooft dat het verduurzamen van woningen een vliegwiel kan zijn om gemeenschapsvorming en de leefbaarheid in de buurt te stimuleren. Samen werken aan duurzaamheid verbindt. Initiatieven van bewoners om met elkaar de buurt verder te vergroenen, omarmen we dan ook.

Duur­zaam­heid met beleid

Aan­slui­ten op een warm­te­net, all elec­tric of wach­ten op duur­zaam gas? Op wijk­ni­veau is Por­taal druk in gesprek met de gemeen­ten over de vraag hoe onze wonin­gen in de toe­komst voor­zien wor­den van duur­za­me warmte.

Heel De Scheg Bakt

In Vleu­ten staat appar­te­men­ten­com­plex De Scheg waar voor­na­me­lijk seni­o­ren wonen. De actie­ve woon­ver­e­ni­ging van De Scheg orga­ni­seer­de ‘Heel De Scheg Bakt’, een leu­ke hap­pe­ning met een ech­te winnaar.

Samen bespa­ren

Tij­dens de week van de duur­zaam­heid laten we zien wat Por­taal doet, wat bewo­ners zelf kun­nen doen om te bespa­ren en we staan klaar om te hel­pen. We gaan ‘Samen besparen’!

Ga naar de bovenkant