Samen leven doe je samen!

Ieder­een draagt bij

Buurt­am­bas­sa­deur Elly is goud waard

Som­mi­ge men­sen zet­ten zich jaren­lang belan­ge­loos in voor ande­ren. Gou­den, onmis­ba­re men­sen. Elly van Wes­ter­laak is een van hen. Een ech­te buurt­am­bas­sa­deur voor de wijk Kruis­kamp in Amers­foort en in het bij­zon­der voor haar eigen buurtje De Linie. Ze is al 40 (!) jaar actief in de bewo­ners­com­mis­sie voor huur­ders van Por­taal. Altijd betrok­ken en posi­tief-kri­tisch. De Stad Amers­foort maak­te dit por­tret van haar.

Bron: DeStadAmersfoort.nl