Loading...
Inclu­sie­ve buurten2021-05-12T14:39:28+02:00

Inclusieve buurten

Portaal draagt bij aan wijken en buurten waar mensen zich thuis voelen en naar elkaar omkijken. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Wij willen inclusieve buurten creëren waar mensen met uiteenlopende achtergronden zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen. Dat doen we op verschillende manieren.

1. We bouwen mee aan de sociale infrastructuur en nemen het initiatief tot samenwerking met lokale partners en bewoners in onze wijken.
2. We stimuleren en ondersteunen bewoners om de regie te pakken, om naar elkaar om te kijken of bij te dragen aan de leefbaarheid in hun woongebouw, straat of buurt.
3. We hebben sociale woonconcepten die aansluiten bij de woonbehoeften van huidige en toekomstige bewoners.
4. Onze woongebouwen dragen bij aan inclusieve buurten en faciliteert mogelijkheden voor ontmoeting. Daar houden we bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed rekening mee.

Een moti­va­tie­brief om een woning te krijgen?

‘Mag Por­taal eisen stel­len aan nieu­we huur­ders voor een flat aan de Bang­kok­dreef in Utrecht? Ze vra­gen een moti­va­tie­brief te stu­ren, nodi­gen hen uit voor een gesprek om ver­vol­gens een selec­tie te maken?’ Dat wil­de Twee­de Kamer­lid Bec­ker­man (SP) graag weten van minis­ter Ollongren. 

Ga naar de bovenkant