Loading...
Inclu­sie­ve buurten2021-05-12T14:39:28+02:00

Inclusieve buurten

Portaal draagt bij aan wijken en buurten waar mensen zich thuis voelen en naar elkaar omkijken. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Wij willen inclusieve buurten creëren waar mensen met uiteenlopende achtergronden zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen. Dat doen we op verschillende manieren.

1. We bouwen mee aan de sociale infrastructuur en nemen het initiatief tot samenwerking met lokale partners en bewoners in onze wijken.
2. We stimuleren en ondersteunen bewoners om de regie te pakken, om naar elkaar om te kijken of bij te dragen aan de leefbaarheid in hun woongebouw, straat of buurt.
3. We hebben sociale woonconcepten die aansluiten bij de woonbehoeften van huidige en toekomstige bewoners.
4. Onze woongebouwen dragen bij aan inclusieve buurten en faciliteert mogelijkheden voor ontmoeting. Daar houden we bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed rekening mee.

‘Gedoe’ in de flat

Wat zou jij doen als in een flat van alles gebeurt wat jij als cor­po­ra­tie niet wilt? Laat staan dat de bewo­ners dit wil­len: han­del in lach­gas, ver­vui­ling, kapot­te lift door van­da­lis­me, brand­stich­ting, bedrei­ging, onder­huur en angst voor repre­sail­les als je praat met onze wijkbeheerder. 

Ga naar de bovenkant