Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Een goe­de buur is goud waard

Zater­dag 25 sep­tem­ber ’21 is het Buren­dag. Wie zijn buren kent, zo blijkt uit onder­zoek, voelt zich vei­li­ger, min­der een­zaam en geluk­ki­ger. Daar­voor hoef je niet elke dag bij elkaar op de kof­fie. Alleen een vluch­ti­ge goe­de­mor­gen op straat draagt al bij aan een bete­re band met de buren. Maar er zijn bewo­ners die er echt uit springen…

Opruim­dag
Zoals in de Arn­hem­se wijk Gei­ten­kamp, waar Wim Harms een aan­tal jaren gele­den besloot om een opruim­dag voor zijn straat te orga­ni­se­ren. Hij was het zat dat zijn wijk als ach­ter­stands­wijk of zelfs ‘ghet­to’ bestem­peld werd. “Je leert je buren ken­nen, het is gezel­lig en de straat knapt er enorm van op” aldus Wim. Het suc­ces bleef niet onop­ge­merkt. Buren uit omlig­gen­de stra­ten haak­ten aan en inmid­dels is er twee keer per jaar in vijf stra­ten in Gei­ten­kamp een opruimdag.

Zee­hel­den
Of neem nou de Leid­se volks­wijk De Zee­hel­den­buurt. Waar al 11 jaar lang ‘De Zee­hel­den’ zich inzet­ten voor hun buurt­ge­no­ten. Van het schoon­hou­den van de stra­ten, het maken van mel­din­gen over lan­taarns die niet wer­ken tot het inzaai­en van de per­ken in de wijk. Voor de oude­re wijk­be­wo­ners zijn zij een luis­te­rend oor en bewo­ners die slecht ter been zijn bie­den ze een bood­schap­pen­dienst aan. Tij­dens de lock­down span­den ze zich in voor de een­za­me wijk­be­wo­ners: er wer­den plant­jes uit­ge­deeld, kaar­ten gestuurd en ze regel­den zelfs een draai­or­gel in de stra­ten. Ook de klein­ste wijk­be­wo­ners wor­den niet ver­ge­ten: van pira­ten­speur­tocht tot water­pret­fes­tijn, een dis­co­feest, paas­ei­e­ren zoe­ken… niks is ze te gek!

Iede­re buurt gun je toch zijn eigen Wim of een club ‘Zee­hel­den’?