Loading...
Inclu­sie­ve buurten2021-05-12T14:39:28+02:00

Inclusieve buurten

Portaal draagt bij aan wijken en buurten waar mensen zich thuis voelen en naar elkaar omkijken. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Wij willen inclusieve buurten creëren waar mensen met uiteenlopende achtergronden zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen. Dat doen we op verschillende manieren.

1. We bouwen mee aan de sociale infrastructuur en nemen het initiatief tot samenwerking met lokale partners en bewoners in onze wijken.
2. We stimuleren en ondersteunen bewoners om de regie te pakken, om naar elkaar om te kijken of bij te dragen aan de leefbaarheid in hun woongebouw, straat of buurt.
3. We hebben sociale woonconcepten die aansluiten bij de woonbehoeften van huidige en toekomstige bewoners.
4. Onze woongebouwen dragen bij aan inclusieve buurten en faciliteert mogelijkheden voor ontmoeting. Daar houden we bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed rekening mee.

Dicht de kloof!

Er moet snel een struc­tu­re­le aan­pak komen om men­sen in kwets­ba­re stads­wij­ken gelij­ke kan­sen te bie­den. Daar­voor plei­ten vijf­tien bur­ge­mees­ters en een aan­tal orga­ni­sa­ties op het gebied van wonen, wer­ken en onder­wijs in een oproep aan de onder­han­de­laars voor een nieuw kabinet.

Ga naar de bovenkant