Nieuw2021-05-17T10:00:24+02:00

Nieuw

Open­dag bij woon­groe­pen Portaal

Zater­dag 21 mei 2022 ope­nen op de Gemeen­schap­pe­lijk­Wo­nen­Dag woon­ge­meen­schap­pen in het hele land hun deu­ren voor publiek. Ook bij de woon­groe­pen Vleu­ter­wei­de (Vleu­ten), Gagel­stae­te (Utrecht), Nieuw Wede, De Laak en Wen­dak­ker (Amers­foort) is ieder­een tus­sen 11:00 en 16:00 uur van har­te welkom. 

Sym­po­si­um ‘Een goe­de buur is nooit ver weg’

Dins­dag 14 juni orga­ni­seert Por­taal samen met De Tus­sen­voor­zie­ning het sym­po­si­um ‘Een goeie buur is nooit ver weg’. Het sym­po­si­um duurt van 9.15 — 16.30 uur en vindt plaats in het ZIM­HIC The­a­ter Zui­len in Utrecht. Tij­dens deze dag maken we ken­nis met ver­schil­len­de moge­lijk­he­den van gemengd wonen voor jongeren. 

Ga naar de bovenkant