Loading...
Home2023-03-08T15:57:11+01:00

Portaal zet een stap verder dan alleen bouwen van woningen

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven.

Nieuw

Por­taal draagt bij-week van start

Maan­dag 22 mei tot en met zon­dag 28 mei vindt de Por­taal draagt bij-week plaats. Als Por­taal wil­len wij bij­dra­gen aan wij­ken en buur­ten waar men­sen zich thuis voe­len en naar elkaar omkij­ken. Een manier om het niet alleen bij mooie woor­den te laten en er con­creet invul­ling aan te geven, is de Por­taal Draagt bij-week.

Nieuws­brief edi­tie 06

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over de de voor­lich­tings­cam­pag­ne ‘Samen bespa­ren’! Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

‘Alleen met meer regie gaan we het redden’

Met een schreeu­wend tekort aan betaal­ba­re hui­zen en het teke­nen van de Woon­deals van minis­ter De Jon­ge, staan de pro­vin­cies komen­de jaren aan het roer van de groot­ste uit­da­gin­gen op het gebied van woning­bouw van de afge­lo­pen decen­nia. Gede­pu­teer­de wonen in Gel­der­land Peter Ker­ris kijkt strijd­baar voor­uit: ‘Er moet meer regie op de volkshuisvesting.’

#Ikdraagbij

Aan leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten
Ga naar de bovenkant