Loading...
Home2021-09-21T09:55:04+02:00

Portaal zet een stap verder dan alleen bouwen van woningen

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven.
Het verhaal van Portaal

Nieuw

Sym­po­si­um ‘Een goe­de buur is nooit ver weg’

Dins­dag 14 juni orga­ni­seert Por­taal samen met De Tus­sen­voor­zie­ning het sym­po­si­um ‘Een goeie buur is nooit ver weg’. Het sym­po­si­um duurt van 9.15 — 16.30 uur en vindt plaats in het ZIM­HIC The­a­ter Zui­len in Utrecht. Tij­dens deze dag maken we ken­nis met ver­schil­len­de moge­lijk­he­den van gemengd wonen voor jongeren. 

Open­dag bij woon­groe­pen Portaal

Zater­dag 21 mei 2022 ope­nen op de Gemeen­schap­pe­lijk­Wo­nen­Dag woon­ge­meen­schap­pen in het hele land hun deu­ren voor publiek. Ook bij de woon­groe­pen Vleu­ter­wei­de (Vleu­ten), Gagel­stae­te (Utrecht), Nieuw Wede, De Laak en Wen­dak­ker (Amers­foort) is ieder­een tus­sen 11:00 en 16:00 uur van har­te welkom. 

#Ikdraagbij

Aan leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten
Ga naar de bovenkant