Loading...
Pas­send wonen2023-03-08T15:56:25+01:00

Portaal wil passende huisvesting bieden aan mensen met lage en middeninkomens. Passend bij het inkomen, de grootte van het huishouden en de veranderende woonbehoeften van bewoners. Onze visie op passend wonen is een antwoord op een aantal maatschappelijke problemen en ontwikkelingen.

Woonlasten op maat
De betalingsproblematiek neemt toe bij lagere inkomensgroepen die geen buffer hebben om schommelingen in inkomen op te vangen. Soms kunnen huurders gezien hun inkomen juist wel wat meer betalen voor hun woning. Als het aan Portaal ligt, gaan bewoners van een sociale huurwoning woonlasten op maat betalen. We vinden het eerlijk dat een deel van de huur ook afhankelijk is van het inkomen, naast van de kwaliteit van de woning. Hiervoor zijn verdere veranderingen in wetgeving nodig.
Een maatje groter of kleiner
Gedurende je leven, verandert je woonbehoefte. Maar bewegen op de woningmarkt is zo makkelijk nog niet op dit moment. Portaal streeft naar een levensloopbestendig en gedifferentieerd aanbod aan woningen in onze wijken. We brengen met bewoners en partners in de wijk in kaart waar behoefte aan is. Welk type nieuwbouw voegt iets toe aan de wijk? Wat maakt het voor ouderen of alleenstaanden aantrekkelijk om door te stromen naar een kleinere woning als er in de wijk behoefte is aan ruimere huisvesting voor gezinnen? Acupunctuur voor de wijk noemen we dat.
Niet kunnen wonen, een onacceptabel probleem
Er is een ongekende schaarste aan woningen met als extreme uitwas steeds meer mensen zonder een dak boven hun hoofd. Terwijl dat de basis is van je bestaan. Portaal zet zich de komende jaren extra in voor mensen die plotseling op straat komen te staan. Vanwege een scheiding of het verlies van hun baan. Voor deze groep zoeken we desnoods onconventionele oplossingen.

NDW21: een nieu­we flexi­be­le, groe­ne wijk

In Nij­me­gen ver­reist een nieu­we wijk van 500 flexi­be­le wonin­gen. Uit­kij­kend op een braak­lig­gend stuk grond, met wat kan­to­ren erom heen, kun je je niet voor­stel­len dat hier na de zomer de eer­ste wonin­gen staan. En dat dit vol­gend voor­jaar een leven­di­ge buurt is. Toch gaat het snel. We namen een kijk­je op de bouwplaats.

Gemengd wonen in Mean­der­park in Nieuwegein

In het nieu­we Aedes Maga­zi­ne staat een arti­kel over Mean­der­park in Nieu­we­gein. Dit pro­ject is een geslaag­de vorm van onze mis­sie ‘Bij­dra­gen aan goed Samen­le­ven’. In dit arti­kel ver­tel­len Erik Patist en Gui­do van Ingen de suc­ces­sen en uit­da­gin­gen van gemengd wonen in Mean­der­park. En laten ze zien hoe we hier invul­ling geven aan onze missie.

Ga naar de bovenkant