Loading...
Samen­wer­king2021-05-11T16:26:40+02:00

Goed samenleven kan alleen als verschillende partijen hun bijdrage leveren

We geloven dat iedere partij, denk aan zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, politie, gemeente en bewoners een bijdrage moet leveren aan goed samenleven. We lossen niet ieder probleem zelf op. We verwachten dat onze partners ook hun rol pakken. We gaan niet op de stoel zitten van de zorginstelling, gemeente of de politie. Maar, we zetten ons wel in om deze stoelen samen aan één tafel te krijgen.

Om de wijken en buurten leefbaar te houden zullen alle ‘loketten’ meer met elkaar moeten samenwerken. We brengen zo nodig die loketten, de andere partijen (zoals maatschappelijke instellingen en bewoners) die nodig zijn om de wijk leefbaar te houden, bij elkaar. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar we werken samen aan de oplossing voor problemen. Ieder zijn bijdrage aan goed samenleven.
De manier waarop wij samenwerking willen vormgeven, gaat verder dan samenwerken zoals dat over het algemeen gebeurt. Wij gaan op zoek naar verregaande samenwerkingsverbanden, waarbij we bijvoorbeeld ook nadenken over hoe we samen zaken kunnen financieren, hoe we optimaal onze gezamenlijke menskracht kunnen benutten en waarbij we denken in oplossingen in plaats van uitgaan van bestaande belemmeringen, beperkingen en regels. We zien de aanpak in de wijk als een samenspel waar verschillende partijen een puzzelstuk van de hele puzzel bezitten en er samen voor zorgen dat de puzzel gelegd wordt. Totdat het gehele plaatje compleet is. We faciliteren en initiëren het ontstaan van deze puzzel.

Over wonen gespro­ken april 2020

In ‘Over wonen gespro­ken’ nemen wij u vijf keer per jaar mee in de opga­ve waar wij dage­lijks voor staan in onze bran­che. En we laten ook ande­ren aan het woord. In dit num­mer leest u onder meer 3 pran­gen­de vra­gen aan Maxi­me Ver­ha­gen (voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land) en Mar­lies Krol (direc­teur vast­goed pro­jec­ten van Portaal).

Ga naar de bovenkant