Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Kerst­pak­ket­ten voor Voed­sel­ruil­huis Soest

Van rui­len komt hui­len, luidt het gezeg­de. Maar niet in het Voed­sel­ruil­huis Soest. Daar wordt ieder­een er beter van. Zelfs het mili­eu, omdat het ver­spil­ling tegen­gaat. Beden­ker en drij­ven­de kracht ach­ter Voed­sel­ruil­huis Soest is Son­ja Wolf. Als alleen­staan­de hield ze regel­ma­tig voed­sel over. Rui­len leek haar een goed idee, maar hoe orga­ni­seer je dat? Nou, laat dat maar aan Son­ja over. Por­taal stel­de een ruim­te beschik­baar, de gemeen­te sub­si­di­eer­de twee gro­te koel­kas­ten. Nu, acht jaar later, is Voed­sel­ruil­huis Soest niet meer weg te den­ken uit de wijk Smitsveen.

Het is een prach­tig voor­beeld van ‘bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’. Buurt­be­wo­ners delen er name­lijk niet alleen hun eten, maar ook hun zor­gen en geluks­mo­men­ten met elkaar. Het ver­sterkt de soci­a­le cohe­sie in de wijk. Omdat we het ini­ti­a­tief van Son­ja zo waar­de­ren heb­ben mede­wer­kers van Por­taal dit jaar de moge­lijk­heid om hun kerst­pak­ket te done­ren aan Voed­sel­ruil­huis Soest. Mis­schien wilt u ook een actie beden­ken om het ini­ti­a­tief van Son­ja te steu­nen? Kijk dan voor meer infor­ma­tie op www.hartvoorsoest.nl/voedsel-ruilhuis-soest. Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven kun­nen we ten­slot­te alleen samen.

Dit arti­kel is afkom­stig uit de nieuws­brief ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven — voor pro­fes­si­o­nals’ (edi­tie 1, decem­ber 2021)