Nieuw2021-05-17T10:00:24+02:00

Nieuw

Por­taal draagt bij-week van start

Maan­dag 22 mei tot en met zon­dag 28 mei vindt de Por­taal draagt bij-week plaats. Als Por­taal wil­len wij bij­dra­gen aan wij­ken en buur­ten waar men­sen zich thuis voe­len en naar elkaar omkij­ken. Een manier om het niet alleen bij mooie woor­den te laten en er con­creet invul­ling aan te geven, is de Por­taal Draagt bij-week.

Nieuws­brief edi­tie 06

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over de de voor­lich­tings­cam­pag­ne ‘Samen bespa­ren’! Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

‘Alleen met meer regie gaan we het redden’

Met een schreeu­wend tekort aan betaal­ba­re hui­zen en het teke­nen van de Woon­deals van minis­ter De Jon­ge, staan de pro­vin­cies komen­de jaren aan het roer van de groot­ste uit­da­gin­gen op het gebied van woning­bouw van de afge­lo­pen decen­nia. Gede­pu­teer­de wonen in Gel­der­land Peter Ker­ris kijkt strijd­baar voor­uit: ‘Er moet meer regie op de volkshuisvesting.’

Ga naar de bovenkant