Nieuw2021-05-17T10:00:24+02:00

Nieuw

Open­dag bij woon­groe­pen Portaal

Zater­dag 21 mei 2022 ope­nen op de Gemeen­schap­pe­lijk­Wo­nen­Dag woon­ge­meen­schap­pen in het hele land hun deu­ren voor publiek. Ook bij de woon­groe­pen Vleu­ter­wei­de (Vleu­ten), Gagel­stae­te (Utrecht), Nieuw Wede, De Laak en Wen­dak­ker (Amers­foort) is ieder­een tus­sen 11:00 en 16:00 uur van har­te welkom. 

‘Kin­de­ren zijn het soci­aal cement in de wijk’

Hoe kun­nen we samen bij­dra­gen een inclu­sie­ve buurt waar alle kin­de­ren gelij­ke kan­sen krij­gen? Wel­ke rol speelt het onder­wijs daar­in en wat is er nodig? We vroe­gen het Yvon­ne Hof, voor­zit­ter van het col­le­ge van bestuur bij Stich­ting Meer­kring, een orga­ni­sa­tie voor pri­mair onder­wijs in Amersfoort.

Ga naar de bovenkant